ปีการศึกษา
2567
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
ระบบรับสมัครปีการศึกษา 2567-เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร สอบ
  มัธยมต้น
 
 • วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • 10-14 ก.พ. 67 18 ก.พ. 67
   
 • Mini English Program
 • 10-14 ก.พ. 67 18 ก.พ. 67
   
 • ห้องเรียนปกติ (ในเขต)
 • 09-13 มี.ค. 67 23 มี.ค. 67
   
 • ห้องเรียนปกติ (นอกเขต)
 • 09-13 มี.ค. 67 23 มี.ค. 67
    มัธยมปลาย
   
 • วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • 10-14 ก.พ. 67 26 ก.พ. 67
   
 • ห้องเรียนปกติ
 • 09-13 มี.ค. 67 24 มี.ค. 67